Urgila Grup-català

Musicians  ☢URGILA format per: Dami a la bateria i Xavi a la veu, guitarres / baix

Calella, Sala musical IN-GENI 04.08.2023